A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh sách ủng hộ

Xin chân thành cảm ơn các cá nhân, tổ chức ủng

hộ trường nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập

Xin chân thành cảm ơn các cá nhân, tổ chức đã ủng

hộ trường nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập

STT

TÊN TỔ CHỨC-CÁ NHÂN

TRỊ GIÁ

 

1

Tập thể lớp 10H

5.000.000

 

2

Hội khóa 1975-1978

10.000.000

 

3

Tập thể lớp 12K (2000-2003)

2.000.000

 

4

Tập thể lớp 12I (2000-2003)

2.000.000

 

5

Tập thể lớp D (1988-1991)

3.000.000

 

6

Tập thể lớp 12A (2003-2006)

5.000.000

 

7

Bảo Việt Quảng Trị

3.000.000

 

8

Cty TNHH Linh Linh

1.000.000

 

9

Tập thể lớp 12B (1988-1991)

2.000.000

 

10

Khóa 1991-1994

10.000.000

 

11

Cựu HS khóa 1986 - 1989

7 chậu hoa giấy (trị giá 32.000.000đ)

 

12

Agribank huyện Vĩnh Linh

10.000.000đ

 

13

Huyện đội Vĩnh Linh

2.000.000đ

 

14

Cựu học sinh khóa 1996 - 1999

-1 quạt hơi nước

- 35 suất học bổng (trị giá 35.000.000đ)

 

15

Anh Lê Anh Minh - cựu HS lớp A khóa 1993 - 1996

10.000.000đ

 

16

Anh Nguyễn Văn Lưu- cựu HS lớp 12D (1986-1987) và Chị Trịnh Thị Hồng Vân -cựu HS lớp B khóa 1993 - 1996

2.000.000đ

 

17

Tập thể lớp I khóa 2001 - 2004

1.500.000đ

 

18

Tập thể lớp A3 khóa 2006 - 2009

2 ghế đá

 

19

Tập thể lớp K khóa 2001 - 2004

2 ghế đá

 

20

Bác sĩ Minh (tại Hà Nội)

10.000.000đ

 

21

Tập thể lớp 12C khóa 2004-2007

1 chậu hoa giấy (trị giá 5.000.000đ)

 

22

Granite – đá trang trí Hoàng Bá

Ốp đá hòn non bộ (trị giá 7.000.000đ)

 

23

Chị Nguyễn Thị Thủy – cựu HS lớp A khóa 1986-1989

30.000.000đ

 

24

Anh Lê Quang Thông – cựu HS lớp K khóa 2005-2008

5.000.000đ

 

25

Tập thể lớp A2 khóa 2006 - 2009

2 chậu cây cảnh

 

26

Tập thể lớp B3 khóa 2006-2009

1 ghế đá

 

27

Anh Lê Nguyên Tịnh – cựu HS lớp K khóa 2004-2007

2.000.000đ

 

28

Tập thể lớp A4 khóa 2006-2009

3.000.000

 

29

Tập thể lớp F khóa 1999-2002

1 chậu hoa giấy (trị giá 3.000.000đ)

 

30

Cựu học sinh khóa 1992-1995

12.000.000đ

 

31

Công ty TNHH 1 TV Lâm nghiệp Bến Hải

5.000.000đ

 

32

Anh Nguyễn Trường Sơn – Đại học Cảnh sát nhân dân

1.000.000đ

 

33

Tập thể lớp G khóa 2001-2004

2 chậu hoa giấy, 2 ghế đá (trị giá 5.000.000đ)

 

34

Tập thể lớp A4 khóa 2006-2009

3.000.000đ

 

35

Tập thể lớp A khóa 1989-1992

10.000.000đ

 

36

Tập thể lớp B khóa 2001-2004

2.000.000đ

 

37

Tập thể lớp E khóa 1982-1985

1.000.000đ

 

38

Anh Nguyễn Trường Sơn – cựu HS lớp A1 khóa 1995-1998

5.000.000đ

 

39

Tập thể lớp G khóa 2004-2007

1 TV 55 inch (trị giá 12.000.000đ)

 

40

Anh Phạm Anh Đức – cựu HS lớp C khóa 1993-1996

10 suất học bổng (trị giá 1.000.000đ/suất)

 

41

Tập thể lớp P khóa 2000-2003

1 bộ bàn ghế đá, 1 bộ cờ tướng

 

42

Cựu học sinh khóa 1990-1993

10.000.000đ

 

43

Cty TNHH TM&DVDL Vĩnh Hồ

1.000.000đ

 

44

Tập thể lớp I khóa 1999-2002

2 chậu cây vạn tuế

 

45

Anh Trần Đình Hảo (Vĩnh Thành)– cựu hs 1969-1970

1.000.000đ

 

46

Bảo hiểm Bảo Minh

2.000.000đ

 

47

Bs Nguyễn Thu Liên – cựu hs khóa 1967-1970

10.000.000đ

 

48

Hội cựu giáo chức trường THPT Vĩnh Linh

2.000.000đ

5 cuốn đặc san

 

49

Cựu học sinh khóa 1984-1987

1 Tivi (trị giá 20.000.000đ)

 

50

Tập thể lớp D khóa 2001-2004

2.000.000đ

 

51

Cty Cổ phần khoáng sản Quảng Trị

5.000.000đ

 

52

Tập thể lớp F khóa 2002-2005

2 đồng hồ vạn niên (trị giá 3.500.000đ)

 

53

Cựu học sinh khóa 1988-1991

20.000.000đ

 

54

Tập thể lớp G khóa 1988-1991

8 suất học bổng (trị giá 8.000.000đ)

 

55

Gia đình các giáo viên tổ văn

3.500.000đ

 

56

Chị Trần Thị Thương – cựu hs lớp C khóa 2004-2007

3 suất học bổng (trị giá 6.000.000đ)

 

57

Tập thể lớp 10F năm 1976-1977

5.000.000đ

 

58

Anh Nguyễn Quang Khánh – cựu hs lớp N khóa 2000-2003

1.000.000đ

 

59

Tập thể lớp N khóa 2000-2003

2.000.000đ

 

60

Gia đình các giáo viên tổ Vật lý

5.000.000đ

 

61

Tập thể lớp A khóa 1987-1990

5.000.000đ

 

62

Tập thể lớp E khóa 2005-2008

2.000.000đ

 

63

Tập thể lớp H khóa 1981-1984

5.000.000đ

 

64

Tập thể lớp A khóa 1991-1994

1 camera dạy học E-learning (trị giá 20.000.000đ)

 

Cập nhật 05/9/2019

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết