Thực hiện các Quyết định của Ban thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh, tối ngày 15/09/2020, Chi bộ trường THPT Vĩnh Linh  đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp ...
Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương; quy định số 35-QĐ/TU ngày 10/12/2019 ...
Thực hiện các quyết định của Ban thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh, ngày 25/11/2019, vào lúc 19h30, Chi bộ trường THPT Vĩnh Linh đã tiến hành tổ chức lễ ...
Thực hiện các Quyết định của Ban thường vụ Huyện ủy Vĩnh Linh  ngày 17/12/2018, vào lúc 16h30 chiều ngày 22/12/2018, Chi bộ trường THPT Vĩnh Linh  đã ...
Thực hiện công văn số 657-CV/BTGTU, ngày 28/8/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức cho cán bộ, đảng viên theo dõi trực tiếp Hội nghị do Ban ...