• kế hoạch dạy học vật lý lớp 12B năm học 2020-2021
  | nguyễn văn thịnh | 9 lượt tải | 1 file đính kèm
 • kế hoạch dạy học vật lý lớp 11A năm học 2020-2021
  | nguyễn văn thịnh | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • kế hoạch dạy học vật lý lớp 11A năm học 2020-2021
  | nguyễn văn thịnh | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • kế hoạch dạy học vật lý lớp 10A năm học 2020-2021
  | nguyễn văn thịnh | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
 • kế hoạch Ứng dụng CNTT tổ Vật Lý
  | nguyễn văn thịnh | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
 • đề thi thử THPT lần 2
  | nguyễn văn thịnh | 56 lượt tải | 2 file đính kèm
  đề thi thử THPT lần 2 trường THPT Vĩnh Linh
 • đề kiểm tra 1 tiết môn vật lý lớp 10 ban nâng cao lần 2 -2019
  | nguyễn văn thịnh | 169 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ma trận đề kiểm tra 1 tiết môn vật lý lớp 11 ban nâng cao lần 2 -2019
  | nguyễn văn thịnh | 143 lượt tải | 1 file đính kèm
 • đề kiểm tra 1 tiết môn vật lý lớp 11 ban nâng cao lần 2 -2019
  | nguyễn văn thịnh | 136 lượt tải | 1 file đính kèm