• Ma trận đề kiểm tra học kỳ I môn Tin học 11, năm học 2020-2021
  | Lê Anh Quang | 55 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn Kiểm tra giữa kỳ môn Tin học 11
  | Lê Anh Quang | 109 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thiết kế Web
  | Tạ Thị Diệu Thúy | 5 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TÀI LIỆU
  | Lê Thị Bích Hằng | 7 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ HỌC KÌ 1 KHỐI 10
  | Lê Thị Bích Hằng | 1 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo chuyên đề E-learning tổ Tin học
  | Lê Anh Quang | 13 lượt tải | 1 file đính kèm
  Xem mẫu tại:https://hoctructuyen.violet.vn/present/giao-tiep-voi-he-dieu-hanh-12769499.html
 • KHO TƯ LIỆU VIDEO DẠY HỌC TIN HỌC 10
  | Phạm Thị Thùy Linh | 77 lượt tải | 4 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIN HỌC 11
  | Phạm Thị Thùy Linh | 10 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Giáo trình Tin học 11 sử dụng C++
  | Lê Anh Quang | 12 lượt tải | 6 file đính kèm
  Tài liệu giáo khoa tham khảo