• bài tập amino axit nâng cao
  | Phan Tấn Công | 20 lượt tải | 1 file đính kèm
  các dạng bài tậ chương III -12
 • Chuyên đề bồi dưỡng hóa học lớp 10
  | Phan Tấn Công | 3 lượt tải | 1 file đính kèm
  cuốn sách hay  về các dạng bài tập hóa học từ dễ đến khó theo cấu trúc sách giáo khoa của bộ
 • Bài tập chương III - hóa 12
  | Phan Tấn Công | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
  Muối của amino axit nào được dùng làm bột ngọt
 • Công phá hóa học 12
  | Phan Tấn Công | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
  Câu 3: Đun nóng 0,1 mol este no, đơn chức mạch hở X với 30 ml dung dịch 20% (D = 1,2 g/ml) của mộthiđroxit kim loại kiềm A. Sau khi kết thúc phản ứng xà phòng hoá, cô cạn dung dịch thì thu được chất rắnY và 4,6 gam ancol Z, biết rằng Z bị oxi hoá ...
 • hóa học 12
  | Phan Tấn Công | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
  Câu 3: Đun nóng 0,1 mol este no, đơn chức mạch hở X với 30 ml dung dịch 20% (D = 1,2 g/ml) của mộthiđroxit kim loại kiềm A. Sau khi kết thúc phản ứng xà phòng hoá, cô cạn dung dịch thì thu được chất rắnY và 4,6 gam ancol Z, biết rằng Z bị oxi hoá ...