Tuesday, 21/01/2020 - 13:08|
"NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM, ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO; TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH"
  • ỨNG DỤNG GOOGLE CLASSROOM TRONG DẠY HỌC
    | Lê Thế Dự | 26 lượt tải | 1 file đính kèm
    Sản phẩm đã được báo cáo trong ngày 8/10/2019 tại buổi sinh hoạt bộ môn Toán cụm Vĩnh Linh - Gio Linh. Giáo viên Trần Đình Anh tổ Toán trường THPT Vĩnh Linh trình bày.