• Phần mền chuyển đổi bộ câu hỏi McMix sang Mastertext
    | Lê Thế Dự | 11 lượt tải | 1 file đính kèm
    Cài đặt chức năng hổ trợ chuyển bộ câu hỏi định dạng McMix sang Mastertext trên Word 
  • ỨNG DỤNG GOOGLE CLASSROOM TRONG DẠY HỌC
    | Lê Thế Dự | 165 lượt tải | 1 file đính kèm
    Sản phẩm đã được báo cáo trong ngày 8/10/2019 tại buổi sinh hoạt bộ môn Toán cụm Vĩnh Linh - Gio Linh. Giáo viên Trần Đình Anh tổ Toán trường THPT Vĩnh Linh trình bày.