• Ma trận đề kiểm tra học kỳ I môn Tin học 11, năm học 2020-2021
  | Lê Anh Quang | 53 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TÀI LIỆU PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
  | Lê Thị Bích Hằng | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • TÀI LIỆU NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TIN HỌC
  | Lê Thị Bích Hằng | 0 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo chuyên đề E-learning tổ Tin học
  | Lê Anh Quang | 13 lượt tải | 1 file đính kèm
  Xem mẫu tại:https://hoctructuyen.violet.vn/present/giao-tiep-voi-he-dieu-hanh-12769499.html
 • Giáo trình Tin học 11 sử dụng C++
  | Lê Anh Quang | 11 lượt tải | 6 file đính kèm
  Tài liệu giáo khoa tham khảo
 • Tài liệu hướng dẫn quản trị cổng thông tin
  | Lê Anh Quang | 7 lượt tải | 2 file đính kèm