• TAG QUESTIONS
    | Nguyễn Thị Thanh | 52 lượt tải | 1 file đính kèm
  • KHO TƯ LIỆU VIDEO DẠY HỌC TIN HỌC 10
    | Phạm Thị Thùy Linh | 77 lượt tải | 4 file đính kèm
  • ỨNG DỤNG GOOGLE CLASSROOM TRONG DẠY HỌC
    | Lê Thế Dự | 165 lượt tải | 1 file đính kèm
    Sản phẩm đã được báo cáo trong ngày 8/10/2019 tại buổi sinh hoạt bộ môn Toán cụm Vĩnh Linh - Gio Linh. Giáo viên Trần Đình Anh tổ Toán trường THPT Vĩnh Linh trình bày.