• MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI KÌ MÔN SINH HỌLỚP 10
  | Nguyễn Định | 30 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI KÌ MÔN SINH HỌLỚP 12
  | Nguyễn Định | 31 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Ma trận đề kiểm tra cuối học kì 1 - khối 11 - năm học 2020 - 2021
  | lê hoàng bắc | 100 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề kiểm tra
  | Nguyễn Định | 21 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề kiểm tra giữa kì I - lớp 10
  | Nguyễn Định | 29 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề kiểm tra giữa học kì I -lớp 12
  | Nguyễn Định | 2 lượt tải | 0 file đính kèm
 • MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KÌ MÔN SINH HỌC LỚP 10
  | Nguyễn Định | 123 lượt tải | 1 file đính kèm
 • MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KÌ MÔN SINH HỌC LỚP 12
  | Nguyễn Định | 31 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề kiểm tra giữa học kì I - môn Sinh học lớp 11 - năm học 2020 - 2021
  | lê hoàng bắc | 31 lượt tải | 1 file đính kèm
  Đề kiểm tra giữa học kì I
 • Đề kiểm tra môn HK 1 lớp 12, môn sinh học - năm học 2019 - 2020
  | lê hoàng bắc | 17 lượt tải | 2 file đính kèm
  Lớp 12 - HK1
 • Đề kiểm tra học kì II môn sinh học - lớp 10 - năm học 2019 - 2020
  | lê hoàng bắc | 14 lượt tải | 1 file đính kèm
  Kiểm tra hk2
 • Đề thi TN THPT lần 1- môn sinh học năm 2020
  | lê hoàng bắc | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
  Đề thi lần 1