• BỘ ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - BÀI 4,5,6 - GDCD12
  | le phan ngoc chi | 120 lượt tải | 0 file đính kèm
  BỘ ĐỀ BÀI 4+5+6 Câu 1. Nội dung nào sau đây thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình?A. Cùng đóng góp công sức để duy trì đời sống phù hợp với khả năng của mình.B. Tự do lựa chọn nghề nghiệp phù phợp với khả năng của mình.C. Thực ...
 • BỘ ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - BÀI 1-8 GDCD11
  | Vu thi hoa | 127 lượt tải | 0 file đính kèm
   C©u 1 : Vận dụng quan hệ cung – cầu để lí giải tại sao có tình trạng “cháy vé” trong một buổi ca nhạc có nhiều ca sĩ nổi tiếng biểu diễn?A.Do cung > cầu.B.Do cung, cầu rối loạn.C.Do cung < cầu.D.Do cung = cầu.C©u 2 : Sự tác động của con người vào ...
 • BỘ ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA - BÀI 1 - GDCD12
  | le phan ngoc chi | 82 lượt tải | 0 file đính kèm
  LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG TRONG CÁC CÂU SAUCâu 1. Pháp luật có tính chặt chẽ về mặt hình thức vì hình thức thể hiện của pháp luật là các văn bản có chứaA. quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành.      ...