Saturday, 14/12/2019 - 07:07|
"NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM, ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO; TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH"
 • đề kiểm tra 1 tiết môn vật lý lớp 11 ban nâng cao lần 2 -2019
  | nguyễn văn thịnh | 6 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KT 1 TIẾT - MÔN GDCD
  | le phan ngoc chi | 3 lượt tải | 0 file đính kèm
  ĐỀ KIỂM TRA Câu1.(3,0điểm) Phân tích chức năng cơ bản của tiền tệ? Nêu một ví dụ về sự vận dụng chức năng của tiền tệ trong đời sống hằng ngày của bản thân em hoặc gia đình?Câu 2. (3,0điểm) Chị H sử dụng vải, máy khâu, kim, chỉ, thước, bàn là để may ...
 • ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN GDCD - LỚP 12
  | Vu thi hoa | 2 lượt tải | 0 file đính kèm
  TRƯỜNG THPT VĨNH LINH                                BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT TỔ GIÁO DỤC CÔNG DÂN          Họ tên:…………………………….. Lớp 12ĐiểmLời phê của cô giáo   ĐỀ RACâu 1. Người có hành vi trộm cắp phải chịu trách nhiệm pháp lý hay trách nhiệm đạo ...
 • ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - MÔN GDCD
  | Vu thi hoa | 3 lượt tải | 0 file đính kèm
  Câu 1:  Pháp luật do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện nên pháp luật mang tính    A.  mệnh lệnh.                B.  phổ biến.                       C. chặt chẽ.    D.  bắt buộc chung.Câu 2:  Người phải chịu trách nhiệm hành chính về ...