• ĐỀ KIỂM TRA VÀ ĐÁP ÁN GIỮA KÌ GDCD 11 NĂM 2020
  | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA VÀ ĐÁP ÁN GIỮA KÌ GDCD 12 NĂM 2020
  | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 8 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề kiểm tra giữa học kì I - môn GDCD lớp 10 - năm học 2020 - 2021
  | lê hoàng bắc | 13 lượt tải | 1 file đính kèm
  Đề kiểm tra giữa học kì I
 • ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I KHỐI 10
  | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 9 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1- LỚP 10 - MÔN GDCD
  | le phan ngoc chi | 132 lượt tải | 0 file đính kèm
  Câu 1: Thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945 của lịch sử nước ta đã dẫn đến sự biến đổi từ nhà nước Việt Nam thuộc địa nửa phong kiến sang nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Quá trình biến đổi này thể hiện mặt nào của sự vật hiện trượng?    A. ...
 • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - LỚP 12 -MÔN GDCD
  | Vu thi hoa | 301 lượt tải | 0 file đính kèm
  Câu 1: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng   A.  quyền lực tập thể.                         B.  quyền lực nhà nước.                         C.  quyền lực tổ chức.                         ...
 • ĐỀ KT 1 TIẾT - MÔN GDCD
  | le phan ngoc chi | 131 lượt tải | 0 file đính kèm
  ĐỀ KIỂM TRA Câu1.(3,0điểm) Phân tích chức năng cơ bản của tiền tệ? Nêu một ví dụ về sự vận dụng chức năng của tiền tệ trong đời sống hằng ngày của bản thân em hoặc gia đình?Câu 2. (3,0điểm) Chị H sử dụng vải, máy khâu, kim, chỉ, thước, bàn là để may ...
 • ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN GDCD - LỚP 12
  | Vu thi hoa | 193 lượt tải | 0 file đính kèm
  TRƯỜNG THPT VĨNH LINH                                BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT TỔ GIÁO DỤC CÔNG DÂN          Họ tên:…………………………….. Lớp 12ĐiểmLời phê của cô giáo   ĐỀ RACâu 1. Người có hành vi trộm cắp phải chịu trách nhiệm pháp lý hay trách nhiệm đạo ...
 • ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - MÔN GDCD
  | Vu thi hoa | 205 lượt tải | 0 file đính kèm
  Câu 1:  Pháp luật do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện nên pháp luật mang tính    A.  mệnh lệnh.                B.  phổ biến.                       C. chặt chẽ.    D.  bắt buộc chung.Câu 2:  Người phải chịu trách nhiệm hành chính về hành vi ...