• Đề kiểm tra giữa học kì I - môn Địa lí lớp 12 - năm học 2020 - 2021
  | lê hoàng bắc | 23 lượt tải | 1 file đính kèm
  Đề kiểm tra giữa học kì I 
 • Đề kiểm tra giữa học kì I - môn Địa lí lớp 10 - năm học 2020 - 2021
  | lê hoàng bắc | 18 lượt tải | 1 file đính kèm
 • đề thi khảo sát học sinh giỏi 12- 2020
  | HOÀNG THỊ TÌNH | 12 lượt tải | 1 file đính kèm
  đề thi khảo sát lần 1