NÓI VỚI BA 02/11/20
Nguyễn Thị Thanh - GV Tiếng Anh 
Lời: Hồ Thành PhongNhạc: Hồ Tiến Sỹ
Nhớ trường cấp III Vĩnh LinhThầy giáo: Hoài Quang Phương
Tác giả:Hồ Thành Phong Nguyên GV vật lý trường THPT Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
 Kính tặng trường THPT Vĩnh Linh thân yêu của tôi. Viết nhân kỷ niệm 55 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba (Tháng 5/2014)
Tấm Cám 22/10/12
Cháy đến tận cùng mà tro biến thành cây...