Thursday, 23/01/2020 - 00:51|
"NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM, ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO; TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH"
 • Nguyễn Thanh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914104582
  • Email:
   ntsontd@gmail.com
 • Lê Anh Quang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0913456077
  • Email:
   aquangnt@gmail.com
 • Trần Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0972910010
  • Email:
   tranthiha.thpt@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Văn Hiếu
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0383735850
  • Email:
   nguyenvanhieusp@gmail.com
 • Hoàng Thị Tú Anh
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0944204806
  • Email:
   hoangtuanh3009@gmail.com