• Lê Thị Chí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0944188780
  • Email:
   lechithptvinhlinh@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0918886234
  • Email:
   huyen.thptvl@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0914555325
  • Email:
   thaosuongmai07@gmali.com
 • Lê Thị Nguyên
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0985820555
  • Email:
   lenguyendhv@gmail.com
 • Trần Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0972910010
  • Email:
   tranthiha.thpt@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Thị Nam
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0913456032
  • Email:
   namtao1980@gmail.com.vn