• Nguyễn Thanh Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0914 165 450
  • Email:
   nguyenduongntd@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0914104582
  • Email:
   ntsontd@gmail.com
 • Lê Quốc Việt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983241797
  • Email:
   lequocviethx@gmail.com
 • Hoàng Văn Mười
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972589777
  • Email:
   hoangvanmuoi.thptvl@gmail.com
 • Nguyễn Trần Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0905956777
  • Email:
   daibangdat@gmail.com
 • Lê Vĩnh Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914971801
  • Email:
   lehoangbong@gmail.com.vn
 • Hoàng Văn Toản
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0914186559
  • Email:
   hoangvantoan87@gmail.com