Thứ năm, 23/01/2020 - 00:23|
"NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM, ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO; TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH"
 • Nguyễn Hữu Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0913456090
  • Email:
   mrthaithptvlinh@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0947505225
  • Email:
   thanhanhthptvl@gmail.com
 • Nguyễn Ngọc Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0974491234
  • Email:
   havinhthanh2002@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thảnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915066147
  • Email:
   ngthanh300682@gmail.com
 • Lê Thị Hồng Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0945260707
  • Email:
   lethihongvan.thpt@quangtri.gov.vn
 • Nguyễn Thị Hương Trà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0947789577
  • Email:
   traanhthptvinhlinh@gmail.com
 • Trần Chí Tình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0913411118
  • Email:
   tranchitinh_78@yahoo.com
 • Võ Khánh Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914222688
  • Email:
   vklong.qt@gmail.com
 • Trần Thị Thu Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915707757
  • Email:
   tranthuthanh110@gmail.com