Wednesday, 22/01/2020 - 03:16|
"NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM, ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO; TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH"
 • Trần Thị Ngọc Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0383410595
  • Email:
   ngoclanc3vl@gmail.com
 • Nguyễn Thị Kim
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0918520411
  • Email:
   nguyenthikim.thpt@quangtri.gov.vn
 • Trần Thị Thiên Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Y tê học đường
  • Điện thoại:
   0935128929
  • Email:
   tranthiennga.thvl@gmail.com
 • Lê Thị Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư viện
  • Điện thoại:
   0918707444
  • Email:
   legiang31583@gmail.com