Thursday, 23/01/2020 - 00:15|
"NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM, ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO; TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH"
 • Nguyễn Hữu Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0913456077
  • Email:
   mrthaithptvlinh@gmail.com
 • Lê Thị Chí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0944188780
  • Email:
   lechithptvinhlinh@gmail.com
 • Quách Chí Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0913042696
  • Email:
   thinhqc@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914104582
  • Email:
   ntsontd@gmail.com
 • Lê Hoàng Bắc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0917467757
  • Email:
   bac1531982@gmail.com