• Nguyễn Hữu Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
   0913456090
  • Email:
   mrthaithptvlinh@gmail.com
 • Lê Thị Chí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
   0944188780
  • Email:
   lechithptvl@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Điện thoại:
   0914104582
  • Email:
   ntsontd@gmail.com
 • Lê Hoàng Bắc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Điện thoại:
   0917467757
  • Email:
   bac1531982@gmail.com
 • Trần Cảnh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Điện thoại:
   0914644025
  • Email:
   tuantc09@gmail.com