Ngày ban hành:
15/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn (HỎA TỐC) của Giám đốc Sở GD&ĐT chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Ngày ban hành:
02/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/01/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực