Saturday, 19/10/2019 - 21:18|
"NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM, ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO; TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH"
Văn bản liên quan
Các thầy cô hướng dẫn và học sinh tải tài liệu theo link sau về máy để tham khảo
Ngày ban hành:
03/11/2013
Ngày hiệu lực:
03/11/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/10/2013
Ngày hiệu lực:
31/10/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực